201910_4w_gennshiyakimaruhide

立川で原始焼を楽しむなら居酒屋『原始焼まる秀』