201910_5w_genshiyakimaruhide

立川の【原始焼 まる秀】で旬の魚を原始焼き味わう。