201908_1w_genshiyaki maruhide

立川で海鮮を食べるなら【原始焼まる秀】